BBC’nin küresel dünyada yaşamın uç noktalarını tartıştığı Tezatlar Dünyası dizisinin son bölümünde Tanrı’nın dünya halkları için ne ifade ettiğini karşılaştırıyoruz. Gallup’un yaptığı bir araştırmaya göre dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 84’ü dini hala günlük yaşamlarının önemli bir parçası olarak görüyor. 2009’da 114 ülkede yapılan son anket aralarında Bangladeş, Nijer, Yemen ve Endonezya’nın olduğu 10 ülkede dinin yaşamlarında önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 98’i buluyor.

Para-din bağlantısı

Dindarlığın en yaygın olduğu ülkelerle gelir düzeyleri arasında paralellikler var. En dindar ülkeler, genelde daha yoksul, kişi başına gelirin 5 bin dolar sınırının altına düştüğü ülkeler. Buna karşılık GSYH’si yüksek ülkelerde dinin kendileri için önemli olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 47. Estonya’da halkın sadece yüzde 16’sı dini yaşamlarının önemli bir parçası kabul ediyor. Gallup’un yaptığı ‘dindarlık’ araştırmasında İsveç (yüzde 17) ve Danimarka (yüzde 19) da listenin en altında, Estonya ile birlikte yer alıyor.

Hem en az dindar hem de düşük gelir grubunda yer alan dört ülkenin üçü, dini ifade özgürlüğünün uzun yıllar bastırıldığı eski Sovyet Cumhuriyetleri. Yüksek gelirli ülkeler arasında da inanışlar çeşitlilik gösteriyor. Amerikalılar genel olarak Avrupalılara göre dine daha fazla kıymet veriyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Reklamlar